Vogelhuis Oosterhout is gelegen in de prachtige bossen van Oosterhout (NB). De hut ligt in het territorium van zowel een koppel haviken als een koppel buizerds. Op deze soorten is de hut ook grotendeels afgestemd. Dit is geen hut met vele takken en stammen, maar is eerder sober om deze vogels zo goed mogelijk te kunnen fotograferen. Natuurlijk is er voldoende aanwezig om ook de kleinere soorten prachtig te kunnen vast leggen.

Vormgeving hut
De hut is 3 meter breed, 2 meter diep en 2,10 hoog.
Er is ruim plaats voor 3 personen. Er wordt gefotografeerd door een lensopening (3 st) en men zit zelf achter spiegelglas.

De hut heeft een slidersysteem. De draad van de aansluiting heeft de meest standaard maat van 3/8.

De hut is ingegraven en er wordt net boven het waterniveau gefotografeerd, op ooghoogte met de dieren.

Comfort en accessoires
Slidersysteem waardoor u recht onder uw camera kunt zitten en geen last heeft van statiefpoten
Stoelen met armleuningen
Spiegelglas of combinatie van lensopeningen en spiegelglas
Ruime hut waarin u kunt staan
Petroleumkachel (in de winter)

Drinkvijver
De vijver ligt tegen de hut aan, zodat er altijd een volledige spiegeling is van het onderwerp. Links van de vijver ligt er een “strandje” van ongeveer 1,20 breed, op ca. 4,5 meter van de hut. Dit is vooral bedoeld voor de kleinere vogels om te drinken of te wassen. Aan de achterkant van de hut ligt een breed “strand” van ca. 3 meter breed, op ca. 6 meter van de hut. De vijver is ca. 20 cm diep op de meeste plaatsen, zodat de vogels niet overal maar kunnen gaan staan of wassen waar ze maar willen en dus altijd op een te fotograferen afstand zitten.

Voorgestelde apparatuur 
300-600 mm lenzen

Kleding
Draag donkere, liefst zwarte kleding.

Prijzen

€ 70,= / dag  mei t/m september
€ 75 / dag  oktober t/m april (dit is inclusief gebruik kachel)

Vastgelegde soorten vogels 
Appelvink, Barmsijs, Bonte Vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Bosuil (wildcamera), Buizerd, Ekster, Fitis, Gaai, Geelgors (eenmalig), Gele Kwikstaart, Goudvink, Goudhaantje, Grauwe Vliegenvanger, Groene specht, Groenling, Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Havik, Houtduif, Heggenmus, Koolmees, Kraai, Kruisbek, Koperwiek, Kuifmees, Lijster, Matkop, Merel, Pimpelmees, Putter, Roodborst, Sijs, Sperwer, Staartmees,  Tjiftjaf, Vink, Zwarte Specht, Winterkoning, Zwartkop, Zwarte Mees.

Vastgelegde zoogdieren 
Eekhoorn, Ree (wildcamera), Vos (‘s-nachts met wildcamera)

Fotograferen

De meeste vogels laten zich gemakkelijk fotograferen, al hangt ook dit weer af, van de tijd van het jaar. In de periode mei en juni zijn de vogels een stuk minder schuw, als ook  in de winter bij een voedseltekort. Roofvogels als de Havik en Sperwer zijn oplettende vogels en lastig te fotograferen.
De manier van fotograferen bepaald dus mede het aanbod van specialere en schuwere soorten. Beweeg rustig met uw lens en maak ook geen lawaai.
Mocht er een specialere soort in de buurt van de drinkbak komen, blijf dan vooral rustig. Beweeg uw lens pas als de vogel op zijn gemak lijkt te zitten. Beweeg ook pas wanneer de vogel van de lens afkijkt. Doe niets overhaast.